top of page

1. Tarihçesi :

         Antik Adı Kadoi olan Gediz, dönemler itibariyle değişik adlar ile anılmış ve k adına sikkeler basılmıştır. Muratdağı ile özdeşleşen Gediz bölgedeki stratejik önemini hep korumuştur. Selçuklu ve Germiyanlı dönemlerinde sancak olarak yönetilmiş 1429 da Osmanlı yönetimine geçmiştir. Kurtuluş savaşındaki esaretinden 1 Eylül 1922 de kurtulmuştur. 28 Eylül 1970 de geçirdiği depremde oturulamayacak duruma gelen ilçe merkezi deprem sonrası bugünkü yerinde yeniden kurulmuştur.

 2. Doğal Yapısı ve Coğrafi Durumu :
         İlçenin yüzölçümü 63233 Km2, Denizden yüksekliği 736 metredir. Kütahya - Uşak - İzmir karayolu güzergahında yerleşmiş olan ilçemiz, Kütahya İline 98, Uşak İline 57 Km. mesafededir. İlçenin en yüksek yeri Murat Dağıdır. Gediz Nehri ve Porsuk Çayı bu dağın eteklerinden doğarlar. İlçenin iklimi İç Anadolu - Ege iklimi karakterini taşır. 

3. Ekonomik ve Sosyal Yapısı :
          İlçe halkının geçimini önemli ölçüde tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Hububat, sebze ile sanayi bitkilerinden kendir ve pancar yetiştirilmektedir. İlçede Hayvancılıkta önemli bir yere sahiptir. İlçemizin diğer gelir kaynakları olarak linyit kömürü, nakliyecilik, yurtdışında bulunan İlçe halkının döviz girdisi, konfeksiyon işleri, küçük ölçekli dokuma tezgahları, meyvecilik (vişne,Kiraz, Dut, Ceviz, Üzüm ve elma) Orman emvali gibi İlçemizin diğer gelir kaynakları bulunmaktadır.

 4.İdari ve Nüfus Yapısı :
        2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlara göre, İlçe nüfusu  77.483 tür. Nüfusun 22500' i İlçe merkezinde, 58.108 ‘i ise, belde ve köylerde yaşamaktadır. İlçe merkezinde 10 mahalle olup, ayrıca 54 köy 14 Belde  ile bağlantısı bulunmaktadır.

 5. Eğitim ve Sağlık durumu :
            
EĞİTİM DURUMU: İlçe Genelinde Dumlupınar Üniversitesine bağlı 1 Yüksek Okul’ mevcut olup, Okul’da  583 öğrenci öğrenim görmekte ,  07 lise ve dengi okul’da  ( 2322 ) öğrenci öğrenim görmekte, Merkez ve Köyler dahil İlköğretim okullarında toplam  ( 6616 ) öğrenci öğrenim görmekte  olup bunlardan, 59 Yerleşim biriminden ( 67 ) araçla ( 17 ) taşıma merkezine ( 1218 ) öğrenci  taşımalı eğitim sisteminden faydalanmaktadır. İlçe Merkezi ve Köylerde toplam ( 568 ) öğretmen ile eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.

SAĞLIK DURUMU: Halen ilçede 1 adet Devlet Hastanesi ,  ve 2 adet sağlık ocağı ile Verem Savaş Dispanserliği bulunmaktadır.

 6. Kültür, Turizm ve Spor :
        İlçenin Kültür Varlıkları olarak tarihi hamam, su kemeri ve köprü bulunmaktadır. Yine Abide Köyünde Abide Şehitliği adı altında şehitlik bulunmaktadır. İlçe merkezinde 65 Yataklı 1 Adet Otel, 75 ve 63 yatak kapasiteli 2 Adet Pansiyon, Gediz İlçesinde Merkez Belediyesine ait Ilıca Kaplıcasu ile Turizm Bakanlığına ait Murat Dağı Kaplıcaları bulunmaktadır. Ilıca Kaplıcasından dört mevsim, Murat Dağı kaplıcasından yaz sezonunda yararlanılmaktadır. Yine Murat Dağı'nda Kızılay'a ait dinlenme ve gençlik kampı ile birlikte Turistik Otel ve moteller bulunmaktadır. İlçemizde bulunan stad, halı saha, futbol sahaları ve kapalı spor salonumuz sayesinde Sportif faaliyetler etkin ve yoğun bir şekilde yapılmaktadır.

 7. Ulaşım ve Altyapı Durumu :
       İlçe Merkezi Kütahya - Uşak - İzmir karayolu güzergahında bir transit merkezidir. Kütahya İl merkezine 98 Km.dir. Bu yolun tamamı asfaltla kaplıdır. İlçenin altyapı sorunu bulunmamaktadır. Ayrıca ilçemize bağlı köylerin tamamında içme suyu mevcuttur.

bottom of page